C# Elasticsearch Nedir

No Picture

Visual Studio programında NEST kütüphanesiyle Elasticsearch arama motorunu kullanabilirsiniz. Nuget Package Manager ile NEST kütüphanesini yükleyebilirsiniz. https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch Yukarıdaki adresten Elasticsearch arama motorunu indirebilirsiniz. 64 bit Windows işletim sistemi için “MSI (BETA) sha” kısmına tıklayınız. Windows+R ile çalıştır komut…

Read More »

C# interface kullanımı

No Picture

interface, implement edilen sınıflara yön gösterme için kullanılır. Bir sınıfa birden fazla interface implement edilebilir. interface üyelerine gövde tanımlaması yapılmaz. interface üyelerine erişim belirleyicisi(access modifier) belirtilmez. Default olarak public olurlar. interface bir sınıfa implement edilirse, sınıfta interface üyelerinin…

Read More »

C# abstract kullanımı

No Picture

Abstract sınıf, ortak özelliklere sahip sınıflara base sınıf(alt sınıf) olma görevini üstlenir. Abstract sınıftan nesne oluşamaz. Abstract metot ise sadece abstract sınıfında tanımlanır ve metodun gövdesi yazılmaz. Abstract sınıfı miras alan sınıflar abstract metodu override etmek zorundadır. Böylece…

Read More »

C# Boxing ve Unboxing Nedir?

No Picture

Boxing, bir değer tipini(value type) object tipine(object type) dolaylı olarak dönüştürme işlemidir. Yukarıdaki örnekte i değişkeni değer tipi(value type) olarak gösterilir. CLR, değer tipini(int i = 123;) kutular(box). 123 değerini System.Object içine paketler(wrap). Sonra yönetilmiş yığında(managed heap) depolar….

Read More »

Redis Nedir ve Kullanımı

No Picture

Redis(Remote Dictionary Service), key value olarak tasarlanmış NoSQL veritabanıdır. Sabit Diske(Hard disk) yazmadan RAM üzerinde tutmaya yarar. Sunucu kapansa bile veriler NoSQL veritabanından dolayı kaybolmaz. sql, CPU üzerinde ciddi yer tutabilir. (Özellikle yüksek trafikli web sitelerinde) Redis bu…

Read More »

C# static class nedir

No Picture

Örneği(instance) oluşturulmadan static üyelere erişebiliriz. Sınıfın örneği(instance) ile static üyeye erişemeyiz. Sadece static üyeler içeren bir sınıf için instance oluşturmak bellekte(memory) kullanılmayan olan oluşturur. Bu yüzden böyle bir durumda instance oluşturmaya gerek yoktur. Bu durumda instance oluşturmayı engellemek…

Read More »

C# Generic Sınıf ve Metot Kullanımı

No Picture

Örneğin bir generic tipi(type) T parametresini kullanma yoluyla, belirli bir tipe bağlı olmayan, bir tek sınıf yazabilirsin. Kod tekrarını önler. MyList generic sınıfı T parametresini kullanarak veri türü farketmeksizin(int, string, Person) işlem yapabilmektedir. System.Collections.Generics kütüphanesini de kullanabilirsiniz. Örneğin…

Read More »

C# Serialization nedir?

No Picture

Bir sınıf örneğindeki(instance) verinin bir yerde depolanırken veya bir yere transfer edilirken programlama dilinden bağımsız standartlara dönüştürme işlemine serileştirme (serialization) denir. Verilerin depolanması veya transfer edilmesi için Binary, SOAP, JSON veya XML gibi standartlar kullanılabilir. Deserialization bu işin…

Read More »

Singleton Design Pattern c# nedir

No Picture

Singleton design deseni kullanılarak, bir programın yaşam süresince belirli bir sınıfın örneği(instance) yalnızca birkez oluşturulur. Bu desen sayesinde yeni örnek(instance) oluşturma yerine referansı kullanılır. Bu referansa global düzeyde erişim sağlanır. Örnek(instance) oluşturma işlemi ilgili sınıf içerisinde static özellik(property)…

Read More »

C# Factory Design Pattern Nedir

No Picture

Creational Desenlerden (Pattern) Factory Design Pattern 2 alt gruba ayrılır. 1. Factory Method 2. Abstract Factory Client tarafındaki kodumuzu etkilemeden, factory design desenimizi kullandığımız kodda en az dokunuşla değişiklik yapmamıza izin verir. Factory Method desenini kullanarak bir örnek…

Read More »