C# Generic Sınıf ve Metot Kullanımı

Örneğin bir generic tipi(type) T parametresini kullanma yoluyla, belirli bir tipe bağlı olmayan, bir tek sınıf yazabilirsin. Kod tekrarını önler. MyList generic sınıfı T parametresini kullanarak veri türü farketmeksizin(int, string, Person) işlem yapabilmektedir. System.Collections.Generics kütüphanesini de kullanabilirsiniz. Örneğin List, Dictionary, Queue (First In First Out), Stack (Last In First Out), SortedList (Key değerine göre sıralama) …