C# static class nedir

Örneği(instance) oluşturulmadan static üyelere erişebiliriz. Sınıfın örneği(instance) ile static üyeye erişemeyiz. Sadece static üyeler içeren bir sınıf için instance oluşturmak bellekte(memory) kullanılmayan olan oluşturur. Bu yüzden böyle bir durumda instance oluşturmaya gerek yoktur. Bu durumda instance oluşturmayı engellemek için oluşturucusu(constructor) private olarak tanımlanır. Sınıfın kendisi static olursa, sadece static üyeler eklenir. Ayrıca instance oluşturmayı engellemek …