C# Boxing ve Unboxing Nedir?

Boxing, bir değer tipini(value type) object tipine(object type) dolaylı olarak dönüştürme işlemidir. Yukarıdaki örnekte i değişkeni değer tipi(value type) olarak gösterilir. CLR, değer tipini(int i = 123;) kutular(box). 123 değerini System.Object içine paketler(wrap). Sonra yönetilmiş yığında(managed heap) depolar. Yığında(stack) bulunan object o, yönetilmiş yığında(managed heap) bulunan değer tipinin(value type) değerini referans verir. Bu değer, i …