C# Serialization nedir?

Bir sınıf örneğindeki(instance) verinin bir yerde depolanırken veya bir yere transfer edilirken programlama dilinden bağımsız standartlara dönüştürme işlemine serileştirme (serialization) denir. Verilerin depolanması veya transfer edilmesi için Binary, SOAP, JSON veya XML gibi standartlar kullanılabilir. Deserialization bu işin tam tersidir. (Serileştirilmiş verinin dönüştürme işlemi sonucunda belli sınıfın örneğine(instance) dönüştürülmesi işlemidir. ) Serileştirme işlemi veya tersi …