Single Responsibility Prensibi(SRP) Nedir

SOLID prensiplerinin S harfi olan Single Responsibility; Bir sınıfın, bir metotun tek bir sorumluluğu (amacı) vardır. Bu prensibi uygulamak, kodunuza esneklik sağlamaktadır. ( Herbir nesnenin tek bir görevi vardır. ) Örneğimizi inceleyelim. Single Responsibility Prensibi örneğimizde ihlal edilmiştir. Vehicle sınıfının helper sınıfı ve entity sınıfı davranışını göstermektedir. Tek bir sorumluluğu yoktur. Araba, Otobüs gibi sınıfların …