Singleton Design Pattern c# nedir

Singleton design deseni kullanılarak, bir programın yaşam süresince belirli bir sınıfın örneği(instance) yalnızca birkez oluşturulur. Bu desen sayesinde yeni örnek(instance) oluşturma yerine referansı kullanılır. Bu referansa global düzeyde erişim sağlanır. Örnek(instance) oluşturma işlemi ilgili sınıf içerisinde static özellik(property) veya static metot ile yapılmaktadır. Oluşan örnek(instance) private erişim türündeki özelliğe atanır. 1. Örnek 2. Örnek private …